पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र उद्यमी व्यवसायी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम

News/पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र उद्यमी व्यवसायी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र उद्यमी व्यवसायी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीको आयोजना मा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ को सहकार्यमा लेखनाथ क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रमका केहि झलकहरु