Photo Gallery

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मि प्रसाद त्रिपाठि

कर सप्ताहको अबसरमा नेपालको कर प्रणालिमा कर सचेतना एंव कर सहभागिता अभिबृद्दिमा प्रत्यक्ष एंव परोक्ष रूपमा उल्खनिय योगदान गर्न सफल भएका कारण अान्तरिक राजश्व कार्यालय पोखरा बाट सम्मान ग्रहण गर्दै लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मि प्रसाद त्रिपा

© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2019