Affiliated Members

Business Title Owner Address Phone Action
आस्था राईस मिल कृष्ण कुमार श्रेष्ठ पोखरा महानगरपालिका 30 ,शिशुवा 560268 View
इन्द्र सुनचादिं दोेकान इन्द्रवहादुर सुनार पोखरामहानगरपालिका 29,भण्डारढिक 561031 9804193968 View
इन्द्रेणी सःमिल रन वहादुर गुरुङ पोखरामहानगरपालिका 30,पावरहाउस View
ईन्जीनियरिङ प्री काष्ठ एण्ड ब्लक उद्योग नेत्रपाणी वास्तोला पोखरा महानगरपालिका 26 , आवासनगर 560709 View
ईन्द्र ज्योति आयल स्टोर्स जगत बराल पोखरा महानगरपालिका 26 , बुढिवजार 411545 View
ईश्वर एण्ड सन्स ईश्वरवहादु हमाल पोखरा महानगरपालिका 29 ,भण्डारढिक View
ईश्वरी सेलर राईस मिल राम्जीप्रसाद लामिछाने पोखरा महानगरपालिका 30 ,खूदी 9846210965 View
उइसडम कम्प्युटर निरलाल तझ्या पोखरा महानगरपालिका 30 ,शिशुवा View
उज्जवल प्रज्जवल एजूकेसन सप्लायर्स नरेन्द्र वास्तोला पोखरा महानगरपालिका 30 ,शिशुवा 560059 View
उमा काष्ठ उद्योग ओमबहादुर पुन पोखरामहानगरपालिका 30, गगनगौडा View
© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2018