Affiliated Members

Business Title Owner Address Phone Action
आरती फर्निचर उद्योग कमला अधिकारी पोखरामहानगरपालिका 31, बेगनास View
आशिष वुक्स एण्ड स्टेसनरी दिनेशचन्द्र पौडेल पोखरा महानगरपालिका 30 ,खुदी 561538 View
आस्था राईस मिल कृष्ण कुमार श्रेष्ठ पोखरा महानगरपालिका 30 ,शिशुवा 560268 View
इन्टरनेशनल ईन्जिनियरिङ स्टोर्स चन्द्रवहादुर कूंवर पोखरा महानगरपालिका 10,नयांवजार View
इन्द्र सुनचादिं दोेकान इन्द्रवहादुर सुनार पोखरामहानगरपालिका 29,भण्डारढिक 561031 9804193968 View
इन्द्रेणी सःमिल रन वहादुर गुरुङ पोखरामहानगरपालिका 30,पावरहाउस View
ईन्जीनियरिङ प्री काष्ठ एण्ड ब्लक उद्योग नेत्रपाणी वास्तोला पोखरा महानगरपालिका 26 , आवासनगर 560709 View
ईन्द्र ज्योति आयल स्टोर्स जगत बराल पोखरा महानगरपालिका 26 , बुढिवजार 411545 View
ईश्वर एण्ड सन्स ईश्वरवहादु हमाल पोखरा महानगरपालिका 29 ,भण्डारढिक View
ईश्वरी सेलर राईस मिल राम्जीप्रसाद लामिछाने पोखरा महानगरपालिका 30 ,खूदी 9846210965 View
© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2019