Affiliated Members

Business Title Owner Address Phone Action
उइसडम कम्प्युटर निरलाल तझ्या पोखरा महानगरपालिका 30 ,शिशुवा View
उज्जवल प्रज्जवल एजूकेसन सप्लायर्स नरेन्द्र वास्तोला पोखरा महानगरपालिका 30 ,शिशुवा 560059 View
उमा काष्ठ उद्योग ओमबहादुर पुन पोखरामहानगरपालिका 30, गगनगौडा View
उलक सपिङ सेन्टर रविन्द्रुमार उलक पोखरा महानगरपालिका 29 ,भण्डारढिक 560493 View
उषा जनरल स्टोर्स शारदाप्रसाद सुवेदी पोखरा महानगरपालिका 27 , रिठेपानी 560575 View
ऋषिराम राईस मिल शिवराम भण्डारी पोखरामहानगरपालिका 29,तालचोक 561676 View
ए टु जेड प्रोभिजनल स्टोर्स ऋषिराम भण्डारी पोखरामहानगरपालिका 26, घैटेखोर 411034 View
ए.एस. वि. कन्सट्रक्सन अर्जून न्यौपाने पोखरा महानगरपालिका 26 , बुढिवजार View
एच डि स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स राजकुमार ढकाल पोखरामहानगरपालिका 26, बुढिवजार View
एटलस ट्रडर्स जीवन तिवारी पोखरामहानगरपालिका 30, शिशुवा 560435 View
© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2019