Affiliated Members

Business Title Owner Address Phone Action
एभरग्रिन रेष्टुरेण्ड सारधा अधिकारी पोखरामहानगरपालिका 31, बेगनासताल View
एभरेष्ट सहकारी संस्था राजेन्द्रनिधि कोईराला पोखरा महानगरपालिका 27 , तालचोक 560377 View
एम टी जनरल स्टोर्स माधवप्रसाद तिवारी पोखरामहानगरपालिका 31, लामाश्वारा 560396 View
एल .के. शर्मा एण्ड कम्पनी लालकुष्ण शर्मा पोखरा महानगरपालिका 32 ,शिशुवा 560676 View
एल.आई. ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. गणेशवहादुर श्रेष्ठ पोखरा महानगरपालिका 01 ,बागवजार View
एल.एच.होल्डीङ प्रा.लि. पोखरा कृष्णवहादुर श्रेष्ठ पोखरा महानगरपालिका 12 ,सिमलचौर View
एल.पी. ट्रेडर्स लक्ष्मीप्रसाद ढुङाना पोखरा महानगरपालिका 26 , विजयपुर View
एस अधिकारी ट्रडर्स सन्तोष अधिकारी पोखरामहानगरपालिका 26, बुढिवजार 411220 View
एस एण्ड आर स्टोर्स राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पोखरामहानगरपालिका 30, गगनगौडा 560669 View
एस एस के स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स कृष्णप्रसाद वराल पोखरामहानगरपालिका 29,आदर्शचोक View
© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2019