!!! उधोगी, व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण, संम्वद्र्धन यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासको माध्यम बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनु नै हाम्रो उदेस्य हो !!!

निर्वाचन उपसमितिको सुचना

LCCI News: Posted at 08/31/2021
...

निर्वाचन उपसमितिको

सुचना

२०७८।५।१३

विषयः निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धमा

आगामी मिति२०७८ ०८० को लागि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन उपसमितिबाट मिति २०७८।४।२८ गते प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम मिति २०७८।५।११ गते सम्मका सम्पूर्ण निर्वाचनका कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेको र सम्पन्न हुन वाकि रहेको भाद्र १८ र १९ गतेको उद्घाटन र मतदानको कार्यक्रम सम्वन्धमा आवश्यक सूचना दिई समन्वय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दा कोभिड संक्रमणको अवस्था विध्यमान रहिरहेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट अनुमति प्राप्त नभएका कारण मिति २०७८।५।१३ गते बसेको कार्यसमिति बैठकको निर्णयले बाकी कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरे बमोजिम निर्वाचन समितिको अर्को सुचना प्रकाशित नभए सम्मका लागि निर्वाचनका सम्पुर्ण वाकी कार्यक्रम यसै सूचनाद्धारा स्थगित गरिएको जानकारी गराईन्छ साथै आगामी निर्वाचनको कार्यक्रम १० दिन अगावै प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

Lekhnath Chamber of Commerce and Industry
Contact Us:
Lekhnath Chamber of Commerce and Industry

Pokhara-29, Chamber Road, Bhandardhik, Kaski

Phone: 061-560386, 061-560631

Fax: 00977-61-560701

Email: lekhccimail@gmail.com

Download: "Lekhnath CCI" App:
For Android
OR
For iOS
© Copyright: Lekhnath Chamber of Commerce and Industry Contact us on facebook: