Welfare Projects and Events

स्थानिय आर्थिक विकास कार्यक्रम

लेखनाथ उधोग वाणिज्य सघं र लेखनाथ नगरपालिकाको संयुक्त अयोजना एवं जर्मन प्राविधिक सहयोग जि. आई.जेडको सहयोगमा सन् २००५ देखि स्थानिय आर्थिक विकास कार्याक्रम सचांलन गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यः स्थानिय जनताको आय स्तर बृद्धि र स्थानिय स्तरमा रोजगारको अवसर सृजना गर्ने रहेको छ।

© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2019