Welfare Projects and Events

स�?थानिय आर�?थिक विकास कार�?यक�?रम

लेखनाथ उधोग वाणिज�?य सघं र लेखनाथ नगरपालिकाको संय�?क�?त अयोजना �?वं जर�?मन प�?राविधिक सहयोग जि. आई.जेडको सहयोगमा सन�? २००५ देखि स�?थानिय आर�?थिक विकास कार�?याक�?रम सचांलन गरि�?को हो। उक�?त कार�?यक�?रमको म�?ख�?य उद�?देश�?यः स�?थानिय जनताको आय स�?तर बृद�?धि र स�?थानिय स�?तरमा रोजगारको अवसर सृजना गर�?ने रहेको छ।

© Copyright Lekhnath Chamber of Commerce and Industry 2019