!!! उधोगी, व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण, संम्वद्र्धन यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासको माध्यम बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनु नै हाम्रो उदेस्य हो !!!

कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८/०१/१३ गते जारी गरिएको आदेश ।

LCCI News: Posted at 04/27/2021
...

कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८/०१/१३ गते जारी गरिएको आदेश ।

Lekhnath Chamber of Commerce and Industry
Contact Us:
Lekhnath Chamber of Commerce and Industry

Pokhara-29, Chamber Road, Bhandardhik, Kaski

Phone: 061-560386, 061-560631

Fax: 00977-61-560701

Email: lekhccimail@gmail.com

Download: "Lekhnath CCI" App:
For Android
OR
For iOS
© Copyright: Lekhnath Chamber of Commerce and Industry Contact us on facebook: